Donald Tusk

Donald Tusk

Żona do męża: 
- Mamusia do nas przyjdzie.
- Jak to? Myślałem, że jest w Afryce.
- No co Ty zgłupiałeś? W jakiej Afryce?
- Mówili w wiadomościach, że w Południowym Sudanie pojawiła się cholera.