Pechowiec Brian

Pechowiec Brian

Źle narysował bezpiecznik
poraziło do 400 VAC