Zachęcam panów do używania określenia "totalna opozycja"



Zachęcam panów do używania określenia "totalna opozycja"