Typowy Mirek - Handlarz Samochodami

Typowy Mirek - Handlarz Samochodami

Za gulfa takie cos?!?!
Grarzyna opllyla się kurła?