Karol Suchar

Karol Suchar

Za dużo samochodów!
wprowadzić opłaty za wjazd do centrum!