A Idz Pan W Chuj

A Idz Pan W Chuj

Z  bocianem nie wygrasz
Ale możesz go opluć