Kiedy składasz silnik po udanej imprezieKiedy składasz silnik po udanej imprezie

Mistrz Yoda

Mistrz Yoda

Haja wyczówom

Pierwsze Dni Babci W Internecie

Pierwsze Dni Babci W Internecie

Ciekawe co bydzie
Jak aneta to zoboczy

Karol Suchar

Karol Suchar

Jak to mówia w Anglii
Hellow

Hitler

Hitler

Stop teraz hitler patrzcie ruscy kr
Nakurwiam cie salwą nananananana

Karol Suchar

Karol Suchar

Cześć albo jak mówią w Angli
Hellow

Karol Suchar

Karol Suchar

Cześć albo jak to mówią Anglicy
Hellow

Bin Laden

Bin Laden

dziś 11 września
czuję się bombowo

Puszysty

Puszysty

OZNACZ MAGDĘ
NIECH WIE ŻE NA NIĄ CZEKAm