Tosz to somsiad wraca z nocnej zmiany Powierce sobie!...Tosz to somsiad wraca z nocnej zmiany
Powierce sobie!...