TO UCZUCIE GDY JESTEŚ SZYBSZY NIŻ TACZKA Z ŁILIAMSATO UCZUCIE GDY
JESTEŚ SZYBSZY NIŻ TACZKA Z ŁILIAMSA