to ja przyłączyłem śląsk do polskito ja przyłączyłem
śląsk do polski