stawiszyński mówi o kościele stawiszyński mówi o rządach pisstawiszyński mówi 
o kościele
                         stawiszyński mówi o             rządach pis