Logika W-11

Logika W-11

Rysowała to córka
pytam sie, tak było?