Karol Suchar

Karol Suchar

Pytanie za 100 zł?
Ile długów ma gostyński szpital?