Problemy Pierwszego Swiata

Problemy Pierwszego Swiata

Przysytojny jest. Prałabym!
ale nie przeszedl