Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski

Przy piłce Robert Zieliński 
Podaje do Piotra Lewandowskiego