Taki Jest Wyrok Ulicy

Taki Jest Wyrok Ulicy

pozabijam apogejów
z pozdrowieniami magman