Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski

Powiedzmy wkoncu głośno !! Czas na zmiany !! 
Zarząd PZPN do dymisji !!