powiedziałem "misja" a nie "dymisja"powiedziałem "misja"
a nie "dymisja"