Sparta

Sparta

Podłoga
Gdzie mu z tymi buciorami , podłoga była myta