Mistrz Yoda

Mistrz Yoda

*Pis dodaje kolejną utawę zakazującą czegoś robić*
MmMmMmmmmMMMM demokracjaa