Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału.



Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa 
opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału.