Pechowiec Brian

Pechowiec Brian

oglądał zatańcz z cyganami 
zginął mu portfel