Oglądał mecz kadry osiwiałOglądał mecz kadry
osiwiał