O! Tosz to somsiad z nocki wraca Powierce sobie...O! Tosz to somsiad z nocki wraca
Powierce sobie...