Stalin Powiedzial

Stalin Powiedzial

no wreszcie koniec liczenia
wyszło 23 miliony