Batman Bije Robina

Batman Bije Robina

niewiele rozumiesz z kontekstu 
który Peter Sloterdijk nazywa bardzo trafnie psychospołecznym