Nielegalne zgromadzenie: Ewa Godlewska, Derek Lee Ragin i Stefano Dionisi.Nielegalne zgromadzenie: 
Ewa Godlewska, Derek Lee Ragin i Stefano Dionisi.