A Idz Pan W Chuj

A Idz Pan W Chuj

nie ogarniam jezus maria 
nie ogarniam nie