Aleksander Kwasniewski

Aleksander Kwasniewski

Najważniejsze
mieć oparcie w drugiej polówce