Pasztetowa

Pasztetowa

Michał zostajesz po mitingu
Poszczoszymy