Karol Suchar

Karol Suchar

Mam pytanie?
Co może zmrozić krew w żyłach?