Kurrła śwagir Cho no potrzymej mnie te wyndke na chwile bo mi zara dupa szczeliKurrła śwagir
Cho no potrzymej mnie te wyndke na chwile bo mi zara dupa szczeli