No-Life

 No-Life

Ktoś tu dziś dostanie w dziąsło
Kamil chuja ma jak wiosło