Zjarany Zbyszek

Zjarany Zbyszek

Kto z państwa ma porzyczyć mi 20 złotych
Muszę zadzwonić muszę zadzwonić
Pociąg mój odjeżdża zaraz. Peron 5