Typowy Arab

Typowy Arab

Kiedy zbiłeś ulubiony kubek mamy
I musisz udawać że nic się nie dzieje Kinga Dułak