Sasiedzi

Sasiedzi

kiedy tłumaczysz coś kopyłatejce
a ona nie nic kmini