Kiedy Szatan upada I rozwala sobie głupi ryjKiedy Szatan upada
I rozwala sobie głupi ryj