Trudne Pytanie

Trudne Pytanie

Kiedy próbuję
zająć się dwiema rzeczami naraz