Ten, Ktory Czekal

Ten, Ktory Czekal

KIEDY CZEKASZ AŻ ROLO
ZROBI WOLNĄ LOKĘ