Ten, Ktory Czekal

Ten, Ktory Czekal

Kiedy czekasz
aż policzy Ci się kredyt