Typowy Arab

Typowy Arab

kiedy białorusin za dzień przed anulowaniem wizy na zakupy 


otrzymał ją