Jaroslaw Kaczynski

Jaroslaw  Kaczynski

Kawale Kur#y.... reszto dziada !
Przekaż 2 MLD zŁ szpitalom!