JESTEM TYLKO SZEREGOWYM POSŁEMJESTEM TYLKO
SZEREGOWYM POSŁEM