Karol Suchar

Karol Suchar

Jaka cecha łączy faceta na wózku i weissera? 
"nie chodzą"