Pechowiec Brian

Pechowiec Brian

Jak mam piękne zęby 
Zapłaciłem za nie 50 zł cały mój majątek