Aleksander Kwasniewski

Aleksander Kwasniewski

Ja byłem prezydentem polski
ty jesteś tylko słupem europy