Lech Walesa

Lech Walesa

I ona, że urywają się ślady kopyt
A ja jej wtedy wówi, Goska ty detektywem zostań