Lech Walesa

Lech Walesa

I już wtedy wiedział
Że trzeba było go nokautawać