Gruby Ninja

Gruby Ninja

Gruby zawsze tańczy
Bregdensa