górnik z mozambiku wybiera się na barbórkę do morawieckiegogórnik z mozambiku
wybiera się na barbórkę
do morawieckiego